Френският опит в създаването на висококачествени и иновативни храни за животни

Дейността на Тимак Агро е свързана с предлагане на работещи решения на фермерите за подхранване на почвите и растенията, както и изхранването на добитъка, който отглеждат. Компанията е специализирана върху създаване на продукти, базирани на микроорганизмите и минералите

Органо-минерални торове от Тимак Агро!

Всяка една органика има по-специфично действие, насочена към предпазване на фосфора, независимо от почвените условия и рН на средата. Разполагаме и с комплекси за цялостна защита на всички внедрени в продуктите ни елементи. Именно това ги прави ефективни и резултатите от приложението им са впечатляващи.

Тимак Агро България – 18 години доверен партньор:

Нашата основна мисия е да подходим индивидуално към нуждите на конкретните култури, да запазим по-високата рентабилност на всеки производител и повишим добивния потенциал на продукцията.

Листните биостимулатори FERTILEADER за оптимално хранене и отлични резултати при житни култури

Продуктите от гамата FERTILEADER са биостимулатори за листно приложение, които осигуряват оптимално хранене на Вашите посеви от житни култури и предлагат единствено по рода си решение за справяне с физиологичните проблеми на растенията.

SILAPRILIB QUATRO+ добавка от нова генерация за всички видове силажи

Доказано най-добрият начин за запазване на свежестта и основните качества на силажа, е да се елиминират навреме проблемите вързани със окисляването, ферментацията и загубата на полезни хранителни вещества.

17 Години Тимак Агро България

Българският филиал на Тимак Агро е създаден преди 17 г. За този период, се утвърждава като #лидер на пазара в предлагането на #високотехнологични решения за хранене и торене на растенията, а от тази година и за хранене на селскостопански животни.