Световен Център за Иновации на Група Рулие

Иновациите, ръководен принцип на Група Рулие

От 1959г. насам, работим успешно, за да осигурим на индустрията решения подкрепени от постоянни иновации. Изправени пред предизвикателството да предвидим селскостопанските методи и изисквания на бъдещето, ние решихме да създадем този Световен Център.

Даниел Рулие, създател на Група Рулие и Председател на Борда на Директорите


През 2016 г. Група Рулие завърши своя най-мащабен проект – изграждането на Световен център за Иновации и Изследвания, в Сен-Мало, Франция. Групата не случайно избра да разположи Центъра срещу историческата фабрика на Рулие, в сърцето на Бретан. Проектът ясно показва мащаба на амбициите на Групата: да запази пазарното лидерство в областта на подхранването на растенията и да се превърне в основен фактор в храненето на животните, инвестирайки в наука.2016_CMI_serres_laboratoires-JOSSE_Marc-0173.jpg-1250

Активатор на растежа:

Центърът разполага с обща площ от 8000 м2 и заедно с целия екип научни работници, този технологичен възел има за цел да осъществява всички бъдещи иновации в рамките на Групата.

 Световният Иновационен Център в цифри:

  • 8000 m² техническа база и съоръжения
  • 5000 m² посветени на научните изследвания
  • 3000 наблюдавани растения
  • 110 000 извършвани анализи годишно

Синергия2016_CMI_serres_laboratoires-JOSSE_Marc-5250.jpg-1250

С цел да ускори иновациите и постигне поставените амбициозни цели, Световният Иновационен Център осъществява разнообразни научно-изследователски дейности, в широк кръг от области, включително маркетинг, регулаторни въпроси и сертифициране на продукти. Концентрацията на умения и опит и най-вече синергията между специалистите от над 20 националности, позволяват на международните и мултифункционални екипи, да отговорят на специфичните нужди на всички представени в рамките на Групата ландшафти и отглежданите видове култури.

Изключителните технически ресурси на Центъра и експертният човешки опит, включително уникалната в областта на торенето фенотипизирана оранжерия, позволяват извършването на десетократно прецизирани анализи. Това позволява разработването на новаторски решения 2016_CMI_serres_laboratoires-JOSSE_Marc-5967.jpg-1250за бъдещето на селското стопанство, създадени с грижа за почвите, растенията и животните. 

Иновациите в цифри:

  • 60 партньорства с изследователски организации в света
  • 200 служители, от които 100 научни работници
  • 1200 m² оранжерии, от които и първото по рода си фенотипно съоръжение

Принос за промените в селското стопанство:

В желанието си да промени моделите на производство в положителна посока и да допринесе за устойчива и ефективна промяна, Тимак Агро също придава приоритетно значение на иновациите и се стреми да ги прилага във всички области: от разработването на продукти и подобряването на предлаганите услуги, до оптимизацията на процесите и управлението на екипи.

Като дъщерно дружество на Група Рулие, Тимак Агро се възползва от опита на научните работници на Групата, работещи в областта на земеделието и производството на комплексни торове. Те непрекъснато разработват решения, съобразени с конкретните култури и климатични условия, както и специфични добавки, позволяващи намесата в ключовите моменти на вегетацията на растенията. Научните екипи работят и в областта на храненето на стопанските животни в посока увеличаване производителността на стадата, с грижа за тяхното добро здравe и физическо състояние.