Демо полета в района на с. Алтимир

В землището на с. Алтимир, в стопанството на фирма Агро Корект ЕООД – Врачанско, са заложени две демо полета:

Първото поле е засято с 3 различни сорта пшеница и към днешна дата са извършени следните агротехнически мероприятия: две дискувания, като между двете почвени обработки е извършено и основното предсеитбено торене, последвано от сеитба с валиране. Целта на опита е да се докажат предимствата на Top-Phos® формулацията в условията на почви с леко кисело pH. Технологията на подхранване на Тимак Агро включва основно предсеитбено подхранване на есен с Duofertil TOP 38®, в доза 20 кг/дка. Контролната парцелка е подхранена с конкурентен NP продукт, в доза 25 кг/дка. Напролет, и на двете полета е извършено ранно пролетно подхранване с азот, в доза 25 кг.

Към 13.04, на полето подхранено с Duofertil TOP 38® се наблюдава много по-добре гарниран посев, добре развита коренова система и пшеницата е с повече и по-добре изхранени братя спрямо контролата. Тези фактори дават ясни индикации за много добро развитие на културата и за очаквана по-добра реколта.


Едновременно със заложения опит при есенници, бе извършена и сеитба с торовнасяне на 14.04.2018г., при една от основните пролетни култури за района – слънчоглед, на демо поле, чиито домакин отново бе фирма Агро Корект ЕООД.

Опитът е заложен с Duofertil 16-5-8 в доза 23 кг/дка, сеитба с торовнасяне (редово), при слънчогледови хибриди, отглеждани по технологията Clearfield. Контролата е заложена по същия метод – сеитба с торовнасяне на конкурентен азотен продукт в доза 20 кг/дка.

Целта на опита е да се докаже, че дори в условия на добре запасени почви (карбонатен чернозем), културата се нуждае от допълнителни, но ключови количества фосфор и калий. 1. Такова решение с подходяща за конкретните почвено-климатични условия формулация е Duofertil 16-5-8:

  • Наличието на калий подпомага поддържането на водния баланс в условия на суша.
  • Оптималното количество фосфор и калий подпомага бързия старт и максималното развитие по време на вегетацията.
  • Синергизмът между азот, сяра и магнезий, определя разгръщането на потенциала за добив при пролетни култури.