Тимак Агро на Изложение Дунавски Овощари 2017

На 28 януари 2017г., в Русе се проведе специализирано изложение, организирано от Съюза на Дунавските Овощари

Ежегодното специализирано изложение се състоя за втори път в зала БУЛСТРАД АРЕНА. Гостите имаха възможност да се запознаят с най-новата техника и тенденциите в съвременното овощарство, както и да споделят опита си с колегите. 

При откриване на изложението присъстваха представители на Министерство на Земеделието, регионални и областни служби по земеделието, областни управители, кметове, директори на учреждения, свързани институции, организации и други. Представени бяха над 30 фирми изложители, обслужващи различни дейности от отрасъла: в изложението участваха компании с предмет на дейност производство на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и хранене на растенията, хранително-вкусова промишленост – преработване и консервиране, земеделска техника в областта на овощарството – машини, съоръжения, капково напояване, услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване, производство на опаковки и други свързани дейности.

Тимак Агро България ЕАД също взе участие в изложението, като представи специализирани решения за в помощ на овощарите, продукти и технологии за подхранване на овощните насаждения, както и цялата си продуктова гама за 2017г..