Ефективното азотно хранене е ключът за високи добиви

Азотът е изключително важен елемент, който играе определяща роля в растителния метаболизъм и до голяма степен предопределя потенциалния добив от земеделските култури. Поради тази причина е необходимо всеки един земеделските производител да подхожда с внимание при подхранването с този хранителен елемент.

Преди извършването на пролетно подхранване при есенниците, препоръчително е да се направи обследване на полето, за да се направи детайлна оценка на презимувалите растения, кореновата система, гъстотата на посева, определяне на броя на измръзналите растения и какъв е броя на братята. Това ще позволи да се направят корекции в нормата на азотното торене, което предстои, както и да се избере правилната форма на азота. Не винаги визуалната оценка на посева от разстояние показва истинското му състояние. Затова е необходимо по-детайлно и по-комплексно обследване на листната маса и кореновата система на есенниците след презимуване.

Не трябва да се забравя, че грешния избор на азотен продукт може да доведе до абортиране на братята, особено между фази BBCH 31 (начало на вретенене) и BBCH 51 (начало на изкласяване), когато пшеницата усвоява близо 70% от необходимия азот. Друг важен етап от усвояването на азота при пшеницата е от фаза начало на цъфтеж до наливане на зърното (BBCH 61 до BBCH 80).

Корекцията на азотната торова норма зависи от момента на възобновяване на вегетацията на културата, плавното повишаване на температурата, влажността и моментната фаза на развитие на културата. За конкретна торова норма, съобразена с фазата на развитие на културата може да се свържете с представител на Тимак Агро България.

Sulfammo 25 N-PRO – азотен тор за бърз старт през пролетта и без загуби на азот:
  • Sulfammo 25 N-PRO представлява иновативна формулация, разработена да подхранва растенията спрямо реалните им нужди. Високият процент азот, в комбинация с добавените мезоелементи (сяра, магнезий), осигуряват висок интензитет на усвояване на продукта от растенията.
  • Патентованият комплекс N-PRO® минимизира загубите от азот, подобрява усвояемостта му и спомага за ефективна абсорбция на хранителни елементи
  • Sulfammo 25 N-PRO осигурява бърз старт на растенията през пролетта и обезпечава нуждите от азот през цялата вегетация на културите.

Определянето на точните дози се извършва съобразно конкретните почвени специфики, фазата на развитие на културата, както и прогнозираните добиви.