Демо опити с технологията Top-Phos, Карнобат

Демо опити с технологията Top-Phos, Карнобат

Още един пример за успешни технологии на Тимак Агро за подхранване на есенни култури:

На 4-ти юни, Тимак Агро България представи на Открит ден в Института по земеделие в Карнобат, демо опити с продукти от технологията Top-Phos® при пшеница и ечемик. Опитните полета в Института по земеделие в Карнобат са плод на дългогодишно и ползтоворно сътрудничество. 

И тази година, екипът под ръководство на професор Вълчева е подбрал най-добрите формулации, за да докаже предимствата на продуктите на Тимак Агро в борбата със стресовите фактори и подобряване качеството на продукцията. 

Разбира се, основна цел на всички изведени демо-полета е увеличаването на рентабилността и повишаването на добивите на декар земеделска продукция. В резултат на ефективното торене с технологията Top-Phos® при пшеница и ечемик, по мнение на научните работници очакваните резултати са със 150-170 кг/дка повече зърно.

Вижте повече за приложените комплексни технологии за торене от репортажа на Агроинфо: http://bit.ly/2IRV2BR