Специализиран семинар есенни култури, Правец

Специализиран семинар есенни култури, Правец

На 12 юни, Тимак Агро организира специализиран семинар за есенни култури в Правец:

Под мотото „Технологични решения за подхранване на есенни култури“, събитието събра близо 300 земеделци от цялата страна. На тематичната среща присъстваха и представители на Тимак Агро от Гърция, Румъния, Молдова и Украйна, които споделиха своя опит в областта на подхранването на растенията.

Фокусът бе подготовка за есенна кампания – иновации и изпитани решения в основните полски култури, технологията TOP-PHOS и значението на фосфора за увеличаване устойчивостта на растенията към стрес, за достигане на добивния потенциал.


Димитрис Репас – Маркетинг Мениджър на Група Рулие за Зона Източна Европа, представи мисията на Групата, научно-изследователската дейност, иновациите, патентите и новите решения. Г-н Репас акцентира и върху дългосрочната стратегия на Група Рулие за посрещане на предизвикателствата на бъдещето, като нарастване на световната популация, резки климатични промени и др.

Продуктовият Мениджър на Тимак Агро – Милен Дребов, акцентира върху предпазването на културите от стресови фактори и увеличаване на добива. Изтъкнати бяха предимствата на иновативния комплекс Top-Phos, като основно оръжие в преодоляването на различни проблематики в почвата и ключовата роля на фосфора за развитието на културите и повишаване качеството и добивите.

Приведени бяха редица редица примери от клиенти на Тимак Агро, или как с помощта на цялостни технологии за подхранване са разрешени основни агрономически проблеми – липса на валежи, резки температурни изменения, суша и други стресови фактори

В очакване на предстоящата есенна кампания, експертите на Тимак Агро с право могат да кажат, че да разполагат с пълен с спектър от селскостопански решения за преодоляване на проблемите на полето и повишаване на рентабилността на българските земеделски производители.

Повече за мащаба и фокуса на събитието, вижте от репортажа на Агроинфо: https://bit.ly/2IMf1C2