ОД на Тимак Агро, с. Липница

ОД на Тимак Агро, с. Липница
В разгара на активния земеделски сезон, бихме искали да ви разкажем за още една успешно приложена технология на Тимак Агро България:

В с. Липница, с домакин Агро-Перфект ЕООД и съвместно с Рапул България бе изведен опит на твърда пшеница с цялостна технология на хранене на Тимак Агро.

На това поле, е извършено предсеитбено торене с NPS формулация със 100% защитен и усвоим фосфор, благодарение на внедрената TOP-PHOS® технология.
На фона на трудното начало през пролетта – малко валежи и трудно братене, в начало на възобновяване на вегетацията е приложен биостимулатора от ново поколение ASTELIS.

Благодарение на двойното му активно действие – едновременно работи за силна коренова система и здрава надземна част, културата компенсира в развитието си и се наблюдава значителна разлика с контролата (сн. 1 и 2).
На по-късен етап, във фаза вретенене е приложено най-новото попълнение в портфолиото на Тимак Агро – GENAKTIS, за да се разгърне пълният генетичен потенциал на културата и да се заложи основата за по-висок добив.

На снимките (сн.3), се вижда ефектът от приложението на цялостната технология, както в сравнение с нетретираните култури, така и по отношение гъстотата на посева и здравината на растенията.

На 04.06, екипът на Тимак Агро България, заедно с фирмите партньори на това опитно поле имаха възможност да представят пред земеделците от района добрите резултати постигнати до момента.
Колегите от региона на Монтана и Враца – Ивана Ангелова и Георги Петров, споделиха какъв е начинът на действие на приложените продукти и показаха нагледно тяхната ефективност.
Изтъкнати бяха и новите предложения за есенна кампания, както и кои са новите решения на компанията за високи добиви и качествена продукция.

Очаквайте и други включвания от различни райони на страната, в които #експертите на Тимак Агро са приложили работещи технологии за успешно развитие на културите и добра рентабилност.