Открити Дни на оранжерийните зеленчуци, с. Цалапица

Открити Дни на оранжерийните зеленчуци, с. Цалапица

На 20 и 21 юни, в демонстрационната оранжерия на Опора Заден България в с. Цалапица, обл. Пловдив, Тимак Агро България, проведе два съвместни Открити дни, посветени на оранжерийните зеленчуци.

Поради небивалият интерес, който този формат предизвика, безспорно ще се наложи като тенденция за зленчукопроизводството за региона на Южна България.