Годишен семинар Тимак Агро България 2023

Годишен семинар Тимак Агро България 2023

Годишен семинар на Тимак Агро България 2023

Традиционният годишен семинар на Тимак Агро България се проведе на 21.06. в Златни пясъци. На събитието присъстваха над 350 клиенти на компанията, които имаха възможността да се запознаят с новостите и разработките по отношение на храненето на растенията и животните.

За поредна година, компанията беше подготвила специална семинарна част под мотото „Винаги с мисъл за природата и нашето бъдеще“, в която участие взеха утвърдени специалисти от страната и чужбина. Събитието бе открито от Изпълнителния директор на компанията г-жа Надежда Димитрова.

Специалният гост от Франция, Мениджърът по развитие на нови продукти и решения – г-н Максим Рокабоа (сн.2, 3 и 4) сподели повече информация относно международния опит на Тимак Агро в разработването на нови продукти и решения. Акцентите в неговата презентация бяха непрекъснатия стремеж към търсенето на иновативни решения за справяне с предизвикателствата на полето, както и лансирането на новата DNA гама биостимулатори на компанията на българския пазар. Г-н Рокабоа сподели колко много опити и партньорства с научни институти в цял свят стоят зад създаването на новата гама биостимулатори, за да бъдат много по-ефективни и с по-дълготраен ефект спрямо масово използваните и предлагани биостимулатори на пазара към настоящия момент. Зад всичко това се крие не само наука, но и уникалния подход на Тимак Агро, да бъде винаги до клиента, да търси решение на проблема и да предлага рентабилни продукти с максимален резултат.

В лекционната част участие взе и утвърдения агрохимик в лицето на доц. д-р Николай Минев от Аграрен университет Пловдив, който запозна присъстващите в залата с баланса и динамиката на фосфора в почвата. Доц. Минев акцентира и върху значението на други ключови хранителни елементи за успешното развитие на есенниците, като специално обърна внимание на факторите, които възпрепятстват усвояването на хранителните елементи от растенията. Друг важен акцент в неговата презентация бе важността на защитата на хранителните елементи и наличието на органика в торовете, което благоприятства за по-доброто усвояване на хранителните елементи.

Именно това отличава продуктите на Тимак Агро България от всички останали торове на пазара – продуктите са органо-минерални с внедрени органични комплекси за цялостна защита на хранителните елементи, за стимулиране на физиологията и растежа на културите, както и за повишаване на почвеното плодородие и по-добра микробиологична акивност в почвата.

Непосредствено след доц. Минев, Маркетинг мениджърът на компанията г-н Милен Дребов насочи вниманието на земеделските производители към продуктите за есенна кампания и защо те са най-удачния избор за предсеитбено торене. Той изтъкна предимствата от употребата на органо-минерални торове, синергизмът между хранителните елементи, съдържащи се във формулациите, както и сподели отлични резултати от практиката, постигнати с продуктите.

Като пионерска компания, Тимак Агро предлага не само гранулирани продукти със защита, но и иновативни биостимулатори. В лекционната част беше отделено специална  внимание на важността от употребата на листни биостимулатори в технологията на отглеждане на есенници, особено през есента. С тази задача се зае Младши продуктовият мениджър в компанията г-н Цветомир Цветанов, който сподели своите наблюдения от полето през последните 3 години. Г-н Цветанов показа различни снимки и резултати от научни и производствени опити в цялата страна, като убеди присъстващите в залата земеделски производители за това защо биостимулаторите са бъдещето в земеделието и единственото средство за подпомагане на културите и за минимизиране и справяне с абиотичните фактори на полето.

Тимак Агро е пионер в разработването на биостимулатори и това се доказва всяка година.

В края на лекционната част, Продуктовият мениджър на компанията г-н Богомил Михайлов презентира новата линия за животновъдството на Тимак Агро, като обърна внимание на два ключови продукта – инокуланта за силажиране Silaprilib Quatro+ и продукта за дезинфекция Actisan 360.

Традиционният семинар на Тимак Агро България приключи с изискана вечеря в специално аранжирана зала и с грандиозна забавна програма, специално подготвена за събитието. По време на вечерята бяха раздадени и наградите от различните кампании, организирани от Тимак Агро България от началото на годината.