Семинари Тимак Агро, Октомври, 2017г.

Семинари Тимак Агро, Октомври, 2017г.
Успешен финал на серията семинари на Тимак Агро за трайни насаждения, лозя и биоземеделие, Октомври 2017г.:
Заключителният семинар, организиран от Тимак Агро за овощари, лозари и биопроизводители, се проведе в овощната градина на г-н Романов от Раковски. Изборът на локация не е случаен – тази градина е подхранена с продукти на Тимак Агро и отчетеният тази година добив е много висок. Г-н Романов споделя, че изцяло се доверява на технологията на Тимак Агро. 
Подобно на останалите 5 семинара, организирани от Тимак Агро през октомври, и на тази среща, присъстващите имаха възможност да се запознаят с ефективните и иновационни решения на Тимак Агро, с приложение в овощарството, лозарството и биопроизводството. 

Източник: Agroinfo.bg