Тимак Агро с нова визия на АГРА 2018

Тимак Агро с нова визия на АГРА 2018

Тази година на изложението АГРА, Тимак Агро лансира новата визия и ново послание за 2018.
Представената концепция „Земята ни е скъпа!“ е в унисон с посоката, която Група Рулие и ние като неин филиал ще следваме занапред – с фокус върху биоземеделието и опазването на околната среда.

Защото „Земята ни е скъпа!“