ТИМАК АГРО – златен спонсор на Световния конгрес за биостимулатори в Милано

ТИМАК АГРО – златен спонсор на Световния конгрес за биостимулатори в Милано

Като световен лидер в иновациите за хранене на почвите, торене, биостимулация и животновъдство, ТИМАК АГРО участва в Световния конгрес на биостимулаторите в Милано!

Биостимулацията все повече се превръща в незаменим критерий в технологиите за отглеждане на технически култури, за да отговори на предизвикателството да се произвежда повече, по-продуктивно и по-устойчиво.

В ТИМАК АГРО ние създаваме земеделието на бъдещето!
ТИМАК АГРО ще бъде златен спонсор на Световния конгрес на биостимулаторите в Милано, Италия от 29 ноември до 1 декември! В рамките на това събитие, компанията ще сподели своя опит в пазара на биостимулаторите – как се превърна в пионер в тази област и продължава да разработва решения, адаптирани към всички нужди.

ТИМАК АГРО е пионер на пазара на биостимулатори:
ТИМАК АГРО пусна на пазара първите биостимулатори за полски култури, в края на 80-те години на миналия век. Оттогава, компанията непрекъснато се развива в съответствие с изискванията на пазара, разработвайки нови продукти, за да отговори на агрономическите нужди на своите клиенти. Иновациите на ТИМАК АГРО се базират на мултидисциплинарния и трансверсален принцип в създаването на собствено ноу-хау, на научно-изследователската и развойна дейност в Световния Иновационен Център на Група Рулие и на над 148 международни академични партньорства. Това ни позволява по-задълбоченото разбиране на физиологичното поведение на културите, за да можем да намерим най-ефективните решения за предизвикателствата на нашите клиенти.

35-годишният опит ни позволява да отидем далеч отвъд простото въздействие върху растението:
Успяхме да променим мащаба, за да достигнем до нивото на органа, клетката и молекулата, за да възпроизведем най-добре реакцията на растенията. Най-новите ни биостимулатори, пуснати на пазара през 2020 г., могат да активират до 2000 гена след еднократно приложение на биостимулатор.

Вече можем да посочим и основните метаболитни процеси, които се активират след биостимулацията.
И така, ние сме готови за утрешния ден!

Посетете щанда (№ 8-11) на Тимак Агро Интернешънъл на изложението и открийте как създаваме земеделието за бъдещето!