Листните биостимулатори FERTILEADER за оптимално хранене и отлични резултати при житни култури

Продуктите от гамата FERTILEADER са биостимулатори за листно приложение, които осигуряват оптимално хранене на Вашите посеви от житни култури и предлагат единствено по рода си решение за справяне с физиологичните проблеми на растенията.

SEACTIV – Физиологична помощ за растението:

SEACTIV е ексклузивна патентована формула на Тимак Агро. Всички продукти от гамата FERTILEADER съдържат този специален органичен комплекс и аминокиселини. SEACTIV идва в помощ на по-доброто усвояване и мобилизация на хранителните елементи, които са се оказали недостатъчни, за да подсигурят оптималното развитие на растението. Това често се наблюдава при растенията, когато температурните разлики през деня и нощта са големи. В този случай, SEACTIV реагира на клетъчно ниво, предпазвайки клетките на растенията от външен стрес. Дори и условията да не го позволяват (резки температурни амплитуди, суша или преовлажняване), растението продължава да се развива нормално, без прекъсване.

Причината се крие в един от най-мощните антистрес агенти ГЛИЦИН БЕТАИН, който е важна част от патентованата формула на SEACTIV. Наличен в достатъчни количества, ГЛИЦИН БЕТАИНЪТ позволява на растенията да преодоляват стресовите фактори и им позволява да се развиват, като действа стимулиращо върху осморегулацията, чрез поддържане в оптимални граници приема на вода и на хранителни елементи в растението.

Уникалното в комплекса SEACTIV се състои в системното действие на IPA (изопентенил аденин) молекула. Тя подсигурява приема и циркулацията на хранителни елементи в растителния организъм и оптимизира хранителния поток, което от своя страна е важно за наливането на зърното. Същевременно IPA предпазва молекулите на хлорофила от стареене, което допринася за по-продължителната фотосинтеза и вегетация при растенията. Това се явява гаранция за по-висок добив. В комбинация двете субстанции – IPA и ГЛИЦИН БЕТАИН – преминават през цялото растение, за да се натрупат в зоните на активен растеж (млади органи), които са напълно активни, като ги подсилват. В резултат получаваме мощни и здрави растения с висок добивен потенциал.

Продуктовата гама FERTILEADER включва 4 продукта, предназначени за приложение при пшеница и ечемик с доказано добри резултати. Техните ползи са многобройни, но по-долу са описани основните от тях.

FERTILEADER VITAL: За оптимално наливане на зърното при житни култури

FERTILEADER VITAL е биостимулатор за листно приложение, който може да се използва, както при първото, така и при второто фунгицидно третиране на посевите. Патентованата формула SEACTIV и богатият набор от макро- и микроелементи предразполага културите към устойчивост на външни стресови фактори и осигурява бърза и интензивна абсорбция на хранителни елементи. Системният ефект стимулира физиологичната активност и метаболизма на растенията, осигурява максимално усвояване на хранителните елементи от почвата и бързото им транспортиране в зоните на нарастване.

FERTILEADER VITAL повишава синтеза на хлорофил, като по този начин запазва максимално дълго флаговия лист на третираните растения жизнен /10-18 дни по-дълго в сравнение с нетретираните/, а това води до оптимално наливане на зърното. В резултат имаме едри зърна, по-висок добив и рентабилност на инвестицията.

FERTILEADER TRIO: Гаранция против СТРЕСА

FERTILEADER TRIO е биостимулатор, който се прилага във фази от братене до вретенене, но можете да разчитате на него във всеки един момент, ако ви е сполетяла градушка, наводнение или културите ви са подложени на хербициден стрес. Комплексът SEACTIV бързо ще извади растенията от стреса, благодарение на субстанцията ГЛИЦИН БЕТАИН и на IPA-екстрактът, който възвръща нормалната абсорбция и циркулация на хранителни елементи.

Патентованата формула SEACTIV, допълнена със синергетичната комбинация от азот (N), магнезий (Mg) и сяра (S), гарантирано ще ги върне в нормална вегетация. Азотът, като основен елемент на растежа, възвръща културата към нормално развитие. Магнезият засилва фотосинтетичната дейност, в следствие на което се засилват метаболитните процеси в растението. Сярата допринася за формирането на структурни протеини в организма.

Един от негативните ефекти на стреса се изразява в прекъсване на растежа. Своевременното му предотвратяване, постигнато с използването на FERTILEADER TRIO, гарантира непрекъснат прием на вещества, а това е гаранция за високи добиви и добри печалби.

FERTILEADER RAME: Биостимулатор с високо съдържание на мед и с лек фунгициден ефект

FERTILEADER RAME може да се прилага по време на братене и при поява на флагов лист, преди изкласяване:

В първия случай на приложение FERTILEADER RAME спомага за по-добрата фотосинтеза и синтеза на хлорофил. Медта оказва влияние върху доброто състояние и развитие на пшеницата и нейния здравен статус. Предпазва растенията от различни гъбни патогени като кафява ръжда, жълта ръжда, септориоза и др. Чрез комбинацията от Cu и патентования комплекс SEACTIV, FERTILEADER RAME засилва метаболизма на растенията и осигурява по-добро усвояване на хранителните вещества. Съдържанието на ГЛИЦИН БЕТАИН гарантира по-висока устойчивост на растението към стресови фактори (засушаване, преовлажняване, хербициден стрес и др.).

Често в по-късни фази при житните култури се наблюдава меден дефицит, който е лимитиращ фактор при опрашването, формирането и развитието на зърното (Cu e активатор на полена при житните култури).

Благодарение на високото процентно съдържание на мед в надхелатна форма, RAME е чудесно решение в такива случаи. Чрез патентования комплекс SEACTIV, приложен в тази фаза, се запазва хлорофила, забавя се стареенето на флаговия лист и се подобрява транспорта на хранителни елементи, което повишава изхранването на класа. FERTILEADER RAME има силно изразен антистресов ефект, който се изразява в мощни растения и добре озърнени класове.

FERTILEADER AXIS: Биостимулатор за мощен растеж и пълни класове

Балансираната комбинация от ключови хранителни елементи и комплексът SEACTIV превръщат FERTILEADER AXIS вуникален продукт. Стимулира силното развитие на зърнено-житните култури, формирането на големи и пълни класове. Регулира енергетичните процеси в клетката, стимулирайки метаболизма и фотосинтезата.

FERTILEADER AXIS съдържа ключовите микроелементи Zn и Mn. Цинкът стимулира синтеза на ауксини, участва във формирането на полена, въглехидратния метаболизъм и синтеза на протеини. Той е един от лимитиращите фактори за добива при житни култури. Манганът е важен за фотосинтезата и усвояването на азота.

Продуктът може да се прилага от фенофаза братене до флагов лист.

С гамата биостимулатори за листно приложение FERTILEADER постигате отлични резултати при отглеждането на житни култури.

За допълнителна информация, дози и технология на употреба, моля да се свържете с Агроном-търговски консултант на Тимак Агро България за Вашия регион:https://www.timacagrobg.com/contacts/