Група Рулие

От 1959 г. Група Рулие е утвърдила името си на специалист в правилното хранене на растенията, животните и хората. Тя възниква като малък семеен бизнес и прераства в независима индустрия, развила се в международен план.

Група Рулие е ангажирана с контрола на всеки процес по дейността й - от извличането на суровини до завършването на крайния продукт.

Вече повече от 60 години, Групата целенасочено развива дейността си, опирайки се на солидната си структура, но същевременно запазвайки динамичността и предприемчивостта си. Въпреки утвърдените позиции на местно и международно ниво, експанзията в световен мащаб продължава.

Група Рулие в цифри:

 • Групата е представена в 131 страни и разполага с 98 производствени единици;
 • В нейната структура работят близо 9200 сътрудници, от които повече от 4360 са търговски представители;
 • Към днешна дата, Група Рулие е регистрирала над 350 патента, които са интегрирани в нейните иновативни продукти за хранене на растения и животни;
 • За 2021г. регистрираният брутен оборот е 2,65 милиарда Евро;
 • За същия период е продадена 5,3 милиона тона готова продукция;
 • На дневна база са провеждат срещи с над 20 000 фермери в рамките на Групата.
2 млрд. евро оборот
131 държави
96 производствени звена
8000 служители

Обединяващите ценности в компанията:

 • Човешкият капитал и желанието му да се развива
 • Непрекъснатото развитие на сигурността и безопасността
 • Израстването – възвръщаема инвестиция

Отговорна индустрия:

 • Съвременни и иновационни технологии
 • Инвестиции, стимулиращи икономия на енергия
 • Локални производствени звена, гарантиращи обслужване на високо ниво

За повече информация посетете: www.roullier.com