HYDROPLUS TOP-PHOS SILIUP

Иновация за оптимален добив в условия на суша

TOP-PHOS SILIUP: иновативна технология за хранене, дори в условия на суша!

Невероятна комбинация от защитен фосфор и стимулиращи почвената микрофлора съставки за успешно развитие във воден стрес!

Негативното въздействие на сушата върху развитието на селскостопанските култури в България и Европа последните години започва да бележи все по-голям ръст. Липсата на достатъчно влага в почвата се отразява не само върху активността и развитието на почвения живот, но и пряко влияе върху развитието на културите. Сушата е причината за пропадането на големи площи с култури и за получаването на добиви под средните. Това води до влошени икономически показатели на стопанствата и до повече разходи за получаване на единица продукция.

Като специалисти в храненето на растенията, Група Рулие инвестира огромен финансов ресурс за търсене на решение за справяне с предизвикателствата на земеделските производители, особено в райони, засегнати от сушата.

Като специалисти в храненето на растенията, Група Рулие инвестира огромен финансов ресурс за търсене на решение за справяне с предизвикателствата на земеделските производители, особено в райони, засегнати от сушата.

За първи път, благодарение на Тимак Агро България, част от Група Рулие, българските земеделски производители ще имат възможността да използват уникална разработка и технология, позволяваща ефективно хранене по време на суша и развитие на културите, независимо от неблагоприятните условия на полето.

Технология TOP-PHOS SILIUP, иновация за оптимален добив в условия на суша

Изключителна комбинация от стимулиращи почвената микрофлора съставки, защитен фосфор и иновативни прекурсори на специален влагозадържащ Si-гел, спомагат за успешното развитие на културите във воден стрес.

Синергетичното взаимодействие между активните съставки в технологията TOP-PHOS SILIUP спомагат за:
• Стимулиране почвените микроорганизми и особено тези, които спомагат за разтваряне и минерализация на Si в почвата
• Създаване на влагозадържаща зона в коренообитаемия слой
• Регулиране на транспирацията на растенията
• Активизиране и мобилизиране на полезните почвени бактерии в борбата с водния стрес

Благодарение на внедрената технология TOP-PHOS SILIUP разполагаме с:

1/ АКТИВНА ПОЧВА
2/ МОЩЕН ЩИТ НА ЗАЩИТА НАД ПОЧВАТА – СРЕЩУ СУШАТА:
• Контрол на транспирацията и загубата на вода от растението
• Натрупване на фитолити (повишаване на механичната якост)
• Интензивна фотосинтеза: фитолити (прием на слънчевата светлина) и повече хлорофил

3/ ИНОВАТИВНА ЗАЩИТА НА ФОСФОРА, благодарение на технологията TOP-PHOS
4/ ЕФЕКТИВНО ХРАНЕНЕ – ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО СЕ ВНАСЯ С ТОРА!

Ключова синергия между Si – N, P, K, S, Mg
» 300% повече усвоим Si
» 50% повече микроорганизми!


За повече информация и приложение, вижте листовката, или се свържете с представител на Тимак Агро за Вашия регион: www.timacagrobg.com/contacts