Индустрия и екология

За да задоволи изискванията на местния пазар, Тимак Агро България ЕАД се възползва от специфичния производствен потенциал на всяко индустриално звено, свързано с бранша „Растително хранене“ на Група Рулие.

Промишлените звена за производство и добив на Групата са общо 96, от които 57 са намират в Европа и 35 в Америка.

Група Рулие, внедрява всобхватна политика за устойчиво развитие, качество и безопасност, която се прилага на всички нива:

  • Цялостен подход за контрол на качеството: Повечето производствени единици, като например фабриката в Сен-Мало, Франция, са сертифицирани по ISO: съответно #9001 (за качество), #OHSAS 18001 (за сигурност) и с #14001 (околна среда).
  • Екологични фабрики, отговарящи на ЕС изискванията: Чрез широкообхватна инвестиционна политика и оптимален контрол на техническото ноу-хау, индустриалните звена на Групата имат висока степен на конкурентоспособност, особено спазването на политиката за безопасност и опазване на околната среда.
  • Иновации за създаване на устойчиво земеделие с висока производителност: В Група Рулие, вярваме, че това е най-важният фактор за успешното подхранване на растенията. Нашите формулации представляват най-ефективният възможен отговор на нуждите на планетата и на растителните видове, осигурявайки им точно точното количество от всеки елемент, необходим за растежа. Това е постигато чрез непрекъснатата работа на мрежа от експерти по земеделие, които разработват високо-технологични решения за нашите клиенти. Този опит, развиван, вече повече от 50 години, превръща Група Рулие в основен участник на пазара на комплексни торове с висока добавена стойност.

  • Подкрепа за растежа на растенията: Растежът на Групата е резултат от детайлно проучване на пазара – причината, поради която продуктите са толкова успешни е, че те отговарят на реалните нужди на нашите клиенти. Това ниво на разбиране се основава преди всичко на личните взаимоотношения. Всеки ден нашите 2,500 агроном-търговски консултанти са на място, гарантирайки на всеки един от нашите клиенти решение, адаптирано за специфичните нужди на фермите, почвите и културите и представляващо целенасочена консултация за растителното подхранване. Въпреки че понякога се бъркат с фитосанитарни продукти, нашите решения не действат по същия начин – те остават активни по време на целия жизнен цикъл на растението, осигуряват му храна, компенсират недостатъците в почвата и защитават околната среда.