Иновационни технологии за високи добиви

Сериозна научна подкрепа от Института по Земеделие в Карнобат:

През 2016г., Тимак Агро лансира на българския пазар новото фосфорно решение TOP-PHOS® (вижте повече за иновацията тук)
През стопанската 2016-2017г., бяха заложени редица опити за подхранване при различни култури и тествани различни комбинации с продуктите от гамата TOP-PHOS®. Приложените цялостни технологии за торене, вече дават резултати при различните почвено-климатични условия и райони.

Най-голямата опитна платформа в Южна България бе заложена в Института по Земеделие в Карнобат, върху обща площ от 350 дка. Научен екип, под ръководството на професор Дарина Вълчева, проведе задълбочено проучване под формата на производствен експеримент при пшеница и ечемик. Целта на опитите, е да се даде точен отговор какво да очакват земеделците от иновационната формула TOP-PHOS®, като основно подхранване на житни култури и като част от цялостна технология, в комбинация с азотни продукти и биостимулатори от гамата на Тимак Агро.
Първата фаза на опита даде незабавни резултати, които се изразяват в по-добрата устойчивост на растенията, третирани с TOP-PHOS®, на фона на тежката зима 2016-2017г. Въпреки обилните снеговалежи и ниските температури, няма пропаднали растения, а кореновата им система и надземна част са по-добре развити и в сравнение с контролата, растенията са братили повече. След успешното презимуване, растенията се съвземат бързо и успешно навлизат във вегетационния период. 
Разликите в полза на подхранените с TOP-PHOS® растения доказват гаранцията за по-добро презимуване и развитие при тежки атмосферни условия. Това дава и по-добър шанс за добива, както и за качествено семепроизводство. 
Според проф, Вълчева, ползата от приложението на TOP-PHOS® не се ограничава само в постигането на по-високи добиви и по-качествено зърно, а има системно действие върху културите – с по-добър ефект върху самото покълване и поникване на посевите. Резултатът се изразява в дружно кълнене, формиране на много добре гарнирани посеви и повече есенни братя (3-4). При всички опити с формулацията TOP-PHOS®, растенията са здрави, добре подхранени и с изразен зелен цвят, което е признак за по-интензивна фотосинтеза. Подобрява се микроклимата на посева и се натрупва повече сухо вещество, а кореновата система е много добре развита. Всичко това помага на растенията да преодолеят настъпилото пролетно засушаване в региона.
След жътвата, на същото поле бяха отчетени следните резултати* с вложени продукти от гамата TOP-PHOS®:
При пшеницата (сорт Миряна), основно подхранване с формулацията Duofertil® TOP 38, дава увеличение на добива с 11%, в сравнение с контролата.
При комбинацията с азотно подхранване със Sulfammo® резултатът е с 13% по-висок добив, в сравнение с контролата.
При приложена цялостна технология с включено азотно подхранване и биостимулатори от гамата Fertileader® за листно подхранване, постигнатите добиви са с 18% по-високи от контролата.
При ечемика (сорт Емон), резултатите са съответно 11% и 16% по-високи добиви при същата схема на подхранване.
Повече за резултатите от приложението на иновационното фосфорно решение TOP-PHOS®, можете да научите от официалния YouTube канал (Timac Agro Bulgaria) и Фейсбук страницата на Тимак Агро: www.facebook.com/timacagrobg.
*Посочените данни се отнасят за семепроизводни опити, където се цели по-голям брой семена.
Материалът е подготвен на база официална информация от Института по Земеделие в Карнобат, със съдействието на проф. Дарина Вълчева, научен ръководител на проекта.