Иновационни технологии за високи добиви – II

Първа самостоятелна демо-платформа на Тимак Агро в Добричко:

В Северна България също бе заложен сериозен експеримент, за демонстриране действието на новото фосфорно решение TOP-PHOS® на плодородната добруджанска почва. За целта, на землището на с. Паскалево, обл. Добрич, бе създадена първата самостоятелна демо-платформа на Тимак Агро, на полето на фирма БИО ООД. Освен подхранване с иновационната формулация TOP-PHOS®, опитите включват цялостна технология при рапица, пшеница, слънчоглед и царевица, в комбинация с биостимулатори и азотно подхранване.

Акцент на опитното поле е подхранването на рапица с Тимак технология, базирана на иновацията TOP-PHOS® и приложена за първи път в региона. Благодарения на тази технология, рапицата е устояла на тежките зимни условия, без да замръзне, въпреки късната сеитба (10 октомври).  Първите видими резултати след презимуване, се изразяват в многото доброто състояние на растенията подхранени с TOP-PHOS®.
Отчетените при жътва резултати, са синтез на приложените технологии за торене и с увереност можем да твърдим, че са успешна препоръка за районите от Северна България, с богато почвено плодородие:
При опитното поле с високодобивни сортове пшеница, предсеитбено е внесен Duofertil® TОP 38 (NP формулация). Напролет препоръчваме две подхранвания с азот и едно внасяне на листен биостимулатор Fertileader® Axis. В резултат от приложената технология е постигнато 8%-но увеличение на добива – 948 кг/дка.
При рапицата са изготвени 2 технологии за подхранване при високо-хибридни сортове: В първия вариант, предсеитбеното подхранване е с NPK формулацията Duofertil® TОP 34, последвано от две азотни подхранвания напролет – с Azofertil® и с амониев нитрат.
Допълнително е внесен коренов биостимулатор – Fertiactyl® StarterПостигнатото увеличение на добива е 12,2%.
При втория вариант NP формулацията Duofertil® TОP 38 e внесена предсеитбено, a напролет препоръчваме две азотни подхранвания с Azofertil®, в комбинация с коренов биостимулатор Fertiactyl® Starter (или друг от гамата ни според състоянието на културата).
Постигнатото увеличение на добива е 17,7% или 424 кг/дка.

Повече за резултатите от приложението на иновационното фосфорно решение TOP-PHOS®, можете да научите от официалния YouTube канал (Timac Agro Bulgaria) и Фейсбук страницата на Тимак Агро: www.facebook.com/timacagrobg/.

*Посочените схеми на торене имат препоръчителен характер. Приложението име е на база почвени изследвания, съобразно състоянието на културата, типа почва и конкретните климатични условия.