Правна информация

Правна информация

Обща информация

Уебсайт: www.timacagrobg.com

Собственик: Тимак Агро България ЕАД

Адрес на собственика: София 1111, ул. Манастирска 41А, офис 2-4

Телефонен номер на собственика: 02/870 80 93

Автор на публикациите: Тимак Агро България ЕАД: office@bg.timacagro.com

Администратор: Тимак Агро България ЕАД: office@bg.timacagro.com

Създател на сайта: http://www.devision.com/

Как да се свържете с нас:

Тимак Агро България АД, ви предлага възможността да се възползвате от предоставените от фирмата услуги, в съответствие с Европейската Директива за личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016г. Регламентът влиза в сила от 25.05.2018г. и ще се се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС. Съобразяването с Европейската директива има за цел да гарантира качеството на достъпа, чрез насърчаване на ценности като учтивост, достъпност, бързина, яснота на отговорите, както и взискателност и прозрачност на обратната връзка.

С цел да ви бъдем максимално полезни в обмена на информация и да предоставим подходящият контакт за обратна връзка, моля обръщайте се към:

  • За общи въпроси, искания за информация или допълнителна информация: Тимак Агро България ЕАД: office@bg.timacagro.com
  • Относно функционирането на уебсайта, технически трудности, проблеми с показването или изтеглянето, забележки или предложения: Тимак Агро България ЕАД: office@bg.timacagro.com
  • За общи въпроси, искания за информация или допълнителна информация: Тимак Агро България ЕАД: office@bg.timacagro.com

Хостинг доставчик

Политиката на сайта www.timacagrobg.com е в съответствие са действащата Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Хостинг на сайта: www.superhosting.bg, сертифицирани по сертифицирахме по ISO/IEC 27001:2013 – международен стандарт за информационна сигурност.

Общи условия за ползване на сайта и предлаганите услуги

Използването на сайта www.timacagrobg.com предполага пълно приемане на условията, описани по-долу. Условията на ползване могат да бъдат променяни или допълвани по всяко време, поради което ползвателите на сайта www.timacagrobg.com, се приканват да се консултират редовно с тях.

Този сайт е достъпен за потребителите по всяко време. Прекъсването поради проблеми с техническата поддръжка, следва да бъде решено от Тимак Агро България ЕАД, който следва да съобщи на потребителите датите и часовете на интервенцията, или задържането по технически причини.

Уебсайтът www.timacagrobg.com се актуализира редовно от оторизирано лице, служител на Тимак Агро България ЕАД. Правните основания могат да бъдат променяни по всяко време – особено, ако тяхната промяна е наложителна, независимо от обратната връзка на потребителя, поканен да ги сверява възможно най-често често.

Ограничения на отговорностите

Тимак Агро България ЕАД не носи отговорност за пряка или непряка повреда на оборудването на потребителя при достъп до сайта www.timacagrobg.com, в резултат на използването на неподходящо или дефектно оборудване, или появата на грешка или несъвместимост.

Тимак Агро България ЕАД не носи отговорност за последващи вреди (например загуба на пазара или загуба на възможност) в резултат на използването на сайта  www.timacagrobg.com.

Интерактивните пространства (възможност за задаване на въпроси в областта/формата за контакт) са на разположение на потребителите. Тимак Агро България ЕАД си запазва правото да премахне, без предизвестие, всяко съдържание, публикувано в това пространство, което би нарушило приложимото законодателство в България, особено разпоредбите за защита на личните данни. Когато е приложимо, Тимак Агро България ЕАД си запазва правото да търси гражданската и/или наказателната отговорност на потребителя, особено в случай на расистко, обидно, клеветническо или порнографско съобщение, независимо от използвания носител. (текст, фотография и др.).

Защита и обработка на лични данни

Екипът на сайта www.timacagrobg.com, проявява особено внимание към спазването на правните задължения на всеки издател на уебсайта и следва препоръките на Националната комисия за обработка на личните данни (действащата законова наредба).

Спазване на действащите закони

Сайтът www.timacagrobg.com спазва поверителността на потребителя и стриктно спазва действащите закони за защита на личния живот и личните свободи. Никаква лична информация не се събира без знание на потребителите. Личната информация не се разкрива на трети страни. Електронните писма, адресите на електронната поща или друга лична информация, за която е предназначен този сайт, не се експлоатират и се съхраняват само за времето, необходимо за тяхната обработка.

Уебсайтът www.timacagrobg.com не управлява лични данни и не е деклариран пред Комисията за обработка на личните данни.

Статистически данни: проследяемост и профилиране

При сърфиране в сайта потребителите на интернет оставят следи от компютъра. Този набор от информация се събира чрез файлове, наречени „бисквитки“, която обаче не съдържа никаква лична информация.

За да подобри интерактивността, навигацията в сайта, редакционното съдържание и услугата за интернет потребителите, инструментът за управление на статистиката на сайта www.timacagrobg.com съхранява информация, свързана с профила на сърфиращите: оборудване, използван браузър, географски произход на заявките, дата и час на връзката, навигация на сайта, честота на посещенията и т.н. Тези данни за връзка позволяват статистически извличания и се съхраняват в продължение на 1 (една) година.

Всеки потребител има възможност да откаже записването на тези данни, като промени конфигурацията на браузъра на своя компютър, която разрешава или не записването на „бисквитки“. Можете да ги откажете или да ги изтриете, без да оказвате никакво влияние върху достъпа ви до страниците на сайта. За да се противопоставим на регистрацията на „бисквитки“ или да бъдете предупредени, преди да приемете „бисквитките“, ви препоръчваме да прочетете раздела за помощ на вашия браузър, който ще ви каже процедурата, която да следвате.

Авторско право и права за възпроизвеждане на съдържанието, публикувано онлайн

Права за възпроизвеждане на публични или официални документи

Съгласно действащият Закон за авторското право и сродните му права, последно променен през Март 2018г. – относно свободата на достъп до административни документи и повторното използване на обществена информация, тази информация може да бъде използвана повторно за цели, различни от тези, за които тя е била използвана и особено информацията, която е обществено достъпна. Тези документи, предназначени за публично разпространение, не са обхванати от никакви авторски права и следователно могат да бъдат възпроизведени свободно. Графиката, иконографията и издателското съдържание остават собственост на държавата и като такива подлежат на защитата, предоставена от Наредбата за интелектуалната собственост.

Това е особено вярно за речите и публичните публикации, които са подобни на изключение от авторското право. По същия начин, публични или официални документи, като например официални комюникета, не са обхванати от никакви авторски права и следователно могат да бъдат възпроизведени свободно.

Ако е разрешено възобновяването на това съдържание частично или изцяло, то трябва да бъде придружено от посочване на името на автора, източника и евентуално връзка към оригиналния онлайн документ на сайта.

Следователно трябва да се посочат думите „© Timac Agro Bulgaria – www.timacagrobg.com“.

Отговорност за връзки към други сайтове

Сайтът www.timacagrobg.com предлага много връзки към други сайтове, предимно официални сайтове (правителство, институции, обществени органи и т.н.), но също така и към сайтове на български или чуждестранни, асоциации, образователни организации, професионални организации или партньорски фирми за еднократни операции.

Винаги е посочено към кой сайт е предложена препратка. Тези страници, чиито адреси редовно се проверяват, не са част от сайта www.timacagrobg.com: не поемат отговорността за списването му или свързаните публикации, за което сайтът не може да бъде държан отговорен за съдържанието, към което сочат тези връзки. Те са предназначени само, за да позволят на потребителя по-лесен достъп до други документални ресурси по разглежданата тема.

Искане за създаване на връзки

Създаване на връзки към сайта  www.timacagrobg.com 

Сайтът www.timacagrobg.com разрешава без предварително разрешение създаването на хипертекстови връзки, сочещи към неговите страници, при условие че:

  • не ползват техниката за дълбока връзка, т.е. страниците на сайта timacagrobg.com не трябва да се вмъкват в страниците на друг сайт, а следва да се виждат при отварянето на отделен прозорец.
  • да посочите източника, към който ще насочите чрез хипертекстова връзка директно към целевото съдържание.

Сайтове, които избират да посочват www.timacagrobg.com са отговорни, ако подронват имиджа на корпоративяния сайт.

Приложимо право и юрисдикция

Всички спорове във връзка с използването на сайта www.timacagrobg.com, са предмет на българското право. Той се предоставя изключително на компетентните съдилища в София.