ACTISAN 360 – 360 ГРАДУСА НА ДЕЙСТВИЕ

ACTISAN 360 – 360 ГРАДУСА НА ДЕЙСТВИЕ
Храненето на животните е един от трите стълба от портфолиото на Тимак Агро в международен план. От началото на тази година, Тимак Агро България също предлага ефективни решения за животновъдите, които повишават #производителността на добитъка и насърчават оптималната реализация и ефективност.
В модерното животновъдство, сградите се превърнаха в основно място за пребиваване на продуктивните животни. Това не е естествената биосфера за преживните животни, свине и птици, които естествено са пригодени за живот изцяло навън.
Оборното отглеждане в изцяло закрити помещения поставя редица предизвикателства пред преживните и непреживни животни, без възможност за излизане на паша, особено през зимата и на местата със студен и умерен климат.
Ето защо, трябва да се използват добри практики за дезинфекция на постелята, за да се осигури комфорта на животните и добрата им продуктивност при отглеждане на закрито.

Новият ACTISAN 360 от Тимак Агро България – ефективен в няколко направления:
✅ Подсушаване на постелята с дълготраен ефект
✅ Контролиране на оптимални рH нива
✅ Значително намаляване на амонячните изпарения и лошата миризма
✅ Саниране и дезинфекция на постелята за подобряване благополучието на добитъка
✅ Повишаване продуктивността на животните.

Вижте повече в листовката в дясно =>