ASTELIS: за по-високи добиви при зърнено-житни култури

ASTELIS: за по-високи добиви при зърнено-житни култури

ASTELIS: иновативно комплексно решение С ДВОЙНА СИЛА!

Нова генерация биостимулатор с двойно мощно и дълготрайно действие, работещ едновременно на два фронта – коренова система и надземна част:

  • Стимулира развитието и растежа на растенията
  • Биоактивно хранене
  • Дълготрайно действие и по-добри качествени показатели на зърното

Резултати 2022/2023: 
По-висок добив с от +29,8% до +58,7% спрямо контролата (до +161,2 кг/дка спрямо контролата) в опитите ни, проведени през 2022/2023 в АУ-Пловдив.

За повече информация, вижте приложената листовка, като кликнете върху бутона в дясно –>