ASTELIS 1 в действие: пролетно приложение

ASTELIS 1 в действие: пролетно приложение

ASTELIS 1: нова генерация биостимулатор с мощно и дълготрайно действие, едновременно на 2 фронта – коренова система и надземна част:

 • Двойна защита срещу абиотичните стресови фактори
 • Действие на биоактивните пептиди: залагане на брой редове и зърна в кочана
 • Подобрена мобилност на хранителните елементи
 • Силно развитие на вторичната коренова система
 • По-добра абсорбция на хранителните елементи

При пролетно приложение при #ЦАРЕВИЦА се наблюдава:

 • увеличение на дължината на коренова система с 26% и
 • по-голямо тегло на корена с близо 35% спрямо контролата.
 • по-високо хлорофилно съдържание, увеличение в масата на 1000 зърна с 20% и
 • по-висок добив през 2021 г. с до 34,6% спрямо контролата**.

Пролетно приложение при #ПШЕНИЦА:

 • Стимулира развитието и растежа на растенията: увеличение с 33% на листната маса*, +38% по-добре развита коренова система*, от +18,9% до +21,8% формиране на повече продуктивни братя**
 • Биоактивно хранене: по-добро усвояване на азота (+12%*) и останалите хранителни елементи през кореновата система и през листата**
 • Дълготрайно действие и по-добри качествени показатели на зърното: по-високо протеиново съдържание в зърното на пшеницата с от 8,3 % до 9,9% спрямо контролата**, по-висок процент глутен с от 9% до 11% спрямо контролата** и по-висок добив с от 8 до 12% спрямо контролата** (или средно с 58 кг/дка повече спрямо контролата**)

Повече за ефекта от приложението на ASTELIS 1 напролет, можете да видите в листовката в дясно


Посочените данни са част от резултатите, получени в опити с ASTELIS на Тимак Агро: *CMI France, Saint Malo **Аграрен университет, гр. Пловдив, стопанска година 2020/2021