FERTIACTYL: гаранция за успешен старт на есенните култури!

FERTIACTYL: гаранция за успешен старт на есенните култури!

FERTIACTYL® е комплекс от ключови хранителни елементи за успешно и бързо първоначално развитие.

  • Здрава и мощна коренова система, с увеличен обем и повече хранеща площ
  • Ефективна абсорбция: подобрява и повишава усвояване на хранителните елементи
  • Форсирана активност: силно първоначално развитие на културата и интензивна фотосинтеза
  • Антистрес ефект: повишава зимоустойчивостта и толерантността на абиотични стресови фактори
  • Скъсява времето за завършване на нормалните за есента физиологични процеси

FERTIACTYL® са гама органо-минерални коренови биостимулатори, създадени на базата на екстракти от морски водорасли и растителни екстракти, хуминови и фулвокиселини. Ефективно работят за дружен и равномерен растеж на есенните култури:

  • Стимулират развитието на кореновата системаи първоначалното развитие на културата
  • Укрепват културите и стимулират растежа
  • Осигуряват по-добра то- лерантност към абиотични стресови фактори

За повече информация, вижте приложената листовка, като кликнете върху бутона в дясно –>