HYDROPLUS TOP-PHOS SILIUP

Технологията TOP-PHOS SILIUP, иновация за оптимален добив в условия на суша:

Ключова синергия между Si – N, P, K, S, Mg
» 300% повече усвоим Si
» 50% повече микроорганизми!

Изключителна комбинация от стимулиращи почвената микрофлора съставки, защитен фосфор и иновативни прекурсори на специален влагозадържащ Si-гел, спомагат за успешното развитие на културите във воден стрес.

Синергетичното взаимодействие между активните съставки в технологията TOP-PHOS SILIUP спомагат за:

  • Стимулиране почвените микроорганизми и особено тези, които спомагат за разтваряне и минерализация на Si в почвата
  • Създаване на влагозадържаща зона в коренообитаемия слой
  • Регулиране на транспирацията на растенията
  • Активизиране и мобилизиране на полезните почвени бактерии в борбата с водния стрес

За повече информация и приложение на HYDROPLUS, вижте листовката в дясно =>