SILAPRILIB Quatro+: нова генерация добавка за всички силажи

SILAPRILIB Quatro+: нова генерация добавка за всички силажи
SILAPRILIB_QUATRO+ ЗАПАЗВА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕСНИТЕ ФУРАЖИ:

👉 Запазва свежестта и основните качества на силажа:
✅ Подобрява вкуса и приема на силажа
✅ Подобрява хранителната стойност (енергия, протеини)
✅ Подобрява здравния статус (безопасност)

👉 SILAPRILIB QUATRO+ е икономически изгоден:
✅ Без сортиране качествен/некачествен силаж
✅ По-добра смилаемост
✅ По-малко добавки и повече продукция
✅ Намалени загуби на сухо вещество

SILAPRILIB_QUATRO+ РЕШАВА ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНСЕРВИРАНЕТО НА СИЛАЖА:
👉 Намалява и забавя подкиселяването, като елиминира:
✅ Загубата на сухо вещество
✅ Влошеният вкус
✅ Загубата на протеиново съдържание
✅ Намалената смилаемост

👉 Редуцира аеробната ферментация и спомага за намаляването на:
✅ Здравните рискове (микотоксин)
✅ Загряването на силажа
✅ Загуби

Повече информация за продукта, можете да видите в листовката в дясно или на сайта на Тимак Агро: https://www.timacagrobg.com/…/silaprilib-quatro-silajirane…/