Съвместна месечна рубрика с nivabg.com

Съвместна месечна рубрика на Тимак Агро и nivabg.com:

От месец март стартирахме тематична рубрика с агро-портала Nivabg.com, в която да Ви поднасяме обективна и полезна информация, с препоръки за съответния календарен период. Със заглавие „Агро експертите съветват“, фокусът на рубриката е върху подхранване на специфични култури, решаването на наболял агрономически проблем, характерен за периода и споделяне на работещи практики. Основаната цел на тази рубрика е да наблегнем върху практическите ползи от употребата на различните видове торове, както да резултатите от тяхното успешно приложение изразяващи се едновременно в повишаване на рентабилността и постигането на добри добиви и качество на продукцията.


Темата на първото издание е „Оптимално подхранване на слънчоглед и царевица през пролетта“, с акцент върху най-важните агротехнически мероприятия и препоръки за торене на пролетни култури през март:

„Основният дял от площите заети с пролетните култури се пада на царевицата и слънчогледа. И двете култури се отличават с добре развити коренови системи, които проникват в дълбочина и обхващат голям обем почва. Слънчогледът не е много взискателен към свойствата на почвата, но предпочита богати, дълбоки почви, добре запасени с хранителни елементи и влага…Царевицата също предпочита дълбоките, рохкави, структурни и богати на хранителни вещества и с неутрална реакция почви.“

Повече за това, кои са най-подходящите решения за успешно пролетното торене на слънчоглед и царевица, вижте на:
https://nivabg.com/agro-experts-advice

#TimacAgro#пролетно_подхранване#основно_торене#слънчоглед#царевица