Експертите съветват, бр.1, март 2019

Експертите съветват, бр.1, март 2019

Оптимално подхранване на слънчоглед и царевица през пролетта:

Основният дял от площите заети с пролетните култури се пада на царевицата и слънчогледа. И двете култури се отличават с добре развити коренови системи, които проникват в дълбочина и обхващат голям обем почва.

Слънчогледът не е много взискателен към свойствата на почвата, но предпочита богати, дълбоки почви, добре запасени с хранителни елементи и влага. Отзивчив е на торене и напояване – реагира добре на азотно, фосфорно и калиево торене. При слънчогледа трябва да се внимава с азотното торене – излишъкът на азот води до намаляване на масленото съдържание и до понижаване устойчивостта на растенията към болести. Доброто фосфорно торене, увеличава добива и масленото съдържание на семената, а калият – повишава абсолютната маса и маслеността на семената. Друг важен хранителен елемент е борът – спомага за по-доброто оплождане на цветовете и повишава добивите.

Царевицата също предпочита дълбоките, рохкави, структурни и богати на хранителни вещества и с неутрална реакция почви. В такива почви влагата се задържа по-продължително и се използва по-пълно от растенията през вегетационния период. Царевицата не понася преовлажняването в по-ранните етапи от развитието си – затруднява се усвояването на фосфора, нарушават се процесите на белтъчния обмен и се понижава общата продуктивност на органично вещество. Царевицата е азотолюбива култура, но и фосфорното и калиево торене влияят позитивно, като повишават добивите на зърно и подобряват качеството, а в допълнение повишават ефекта от високите азотни торови норми.

Вижте повече в месечната ни рубрика на Nivabg.com, или разгледайте бюлетина в дясно .