Експертите съветват, бр.17, юли 2020

Експертите съветват, бр.17, юли 2020

Блокирането на фосфора влияе сериозно върху качеството и количеството на добивите:

Директното усвояване на фосфора варира между 5-10%:

  • 50-70% от водоразтворимия фосфор е блокиран от наличието на Al и Fe;
  • Допълнителният резерв варира между 0-50%: в зависимост от почвения запас;
  • Усвояването на наличния в почвата фосфор: осъществява се в най-близко разположения слой от 1 мм (на годишна база);

За разлика от обикновения фосфор, патентованата фосфорна суровина TOPPHOS® e водоразтворим, защитен фосфор, който спомага за засилване на микробиологичната активност и стимулира развитието на кореновата система. Това откритие на Група Рулие, от която Тимак Агро е част, работи ефективно в 4 основни направления:

  • Снабдява растението с усвоим и защитен фосфор;
  • Повишава микробния живот;
  • Стимулира корена и постига физиологичен и качествен ефект;
  • Допринася за по-доброто усвояване на елементите от растението, като засилва екологичния ефект.

За повече информация, вижте съвместната месечна рубрика с Nivabg.com или разгледайте бюлетина в дясно 

Приятно четене!