Експертите съветват, бр.18, август 2020

Експертите съветват, бр.18, август 2020

Листно подхранване на лавандулови насаждения: 

Листното подхранване на лавандуловите насаждения след прибиране на цвета е едно от най-важните мероприятия в отглеждането на тази култура и често се пропуска от земделците. Тъй като коситбата е своеобразен механичен стрес за лавандулата, за по-бързото и пълноценно възстановяване на растенията задължително се внасят комбинирани NPK стимулатори в хладните часове на деня.


Често в практиката се наблюдават груби грешки по отношение на качеството на прибиране на продукцията – например недобро регулиране на режещия апарат на косачките. При по-ниска коситба се засяга двугодишна дървесина, засилва се транспирацията и окосените по този начин туфи е много вероятно да загинат. В такива случаи листното подхранване е от съществено значение за регенерирането на растенията.

За повече информация, относно приложената технология на Тимак Агро, вижте съвместната месечна рубрика с Nivabg.com или разгледайте бюлетина в дясно

Приятно четене!