Експертите съветват, бр.29, юли 2021

Експертите съветват, бр.29, юли 2021

Добри практики в подхранването на слънчоглед:

В месеца цъфтящите слънчогледови полета, бихме искали да ви представим най-успешните ни технологии, представени от нашите колеги по региони:

  • В района на  Шумен, АТК Ваня Веселинска се грижи за подхранването на 66 000 дка със слънчогледови насаждения. През изминалата година, постиганите добиви в района са в рамките на 400 кг/дка*.
  • В района на Видин, АТК Недко Недев консултира земеделците за оптималното подхранване на слънчоглед на площ от 60 500 дка. Добивите на полетата на Тимак Агро достигат до 370 кг/дка, на фона на средните добиви за района от 240 кг/дка.
  • В района на Стара Загора, АТК Иванка Караколева успешно си сътрудничи с32 земеделски стопанства отглеждащи слънчоглед, разположен на 36 409 дка. Постигнатите добиви са до 360 кг/дка, при средни добиви за района от 220-250кг/дка.

Повече за работещите технологии приложени при слънчоглед, можете да прочетете в съвместната ни рубрика с Nivabg.com или разгледайте месечния бюлетин в дясно