Експертите съветват, бр.27, май 2021

Експертите съветват, бр.27, май 2021

Инвестирайте в подхранването на есенните култури!

Азотът и фосфорът са отправни хранителни вещества за есенните култури (пшеница, ечемик, рапица), заради въздействието им върху растежа и развитието на растенията.

Сярата също играе важна роля за подобряване на синтеза на сухо вещество, масленост, съдържание на протеини и растеж на стеблата.


NP формулацията Eurocereal 10-24 задоволява в максимална степен нуждите от хранителни вещества на зърнено-житни, фуражни култури и рапица:

  • Стимулира вкореняването и подпомага бързото развитие на културите през есента (за оптимално презимуване на есенниците, ключов фактор за високи добиви)
  • Предпазва хранителните елементи, включени в тора, от загуби в почвата, без значение от нейната киселинност (pH) – за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението
  • Лесно усвоимата сяра под формата на серен триоксид (SO3) осигурява нормалното извличане и преобразуване на азот, жизнено необходим за синтеза на протеини и реализирането на максимален добив при есенниците

Повече за ползите и ефективността от приложението на Euocereal при есенници, можете да прочетете в съвместната ни рубрика с Nivabg.com или разгледайте месечния бюлетин в дясно