Експертите съветват, бр.23, януари 2021

Експертите съветват, бр.23, януари 2021

Добрата грижа за пролетните култури стартира още преди сеитба!

Фактори, които въздействат върху добива на пролетниците: Основната предпоставка за добра реколта е подсигуряването на храненето през цялата вегетация и стимулирането на интензивно и хомогенно поникване за оптимален брой растения на кв. метър.

Следващата стъпка е развитието на кореновата система, чрез която културата се изхранва по време на вегетация, стимулирането на фотосинтезата и създаване на благоприятни условия за цъфтеж и по-добро опрашване и оплождане.

През последните години променливият климат е основен фактор в производството на царевица и слънчоглед. Тези култури изпитват висока нужда от вода във фаза бутонизация и фаза наливане на зърното при слънчогледа, и във фаза изметляване и млечна зрялост при царевицата. Недостигът на вода в тези  ключови  моменти, неминуемо се отразява върху състоянието на културата и крайния добив.

За повече информация кои са основните стъпки за успеха и подходящите продукти за предсеитбено торене от портфолиотo на Тимак Агро, вижте в бюлетина в дясно, или прочетете месечната рубрика на Nivabg.com.