Експертите съветват, бр.20, окт.2020

Експертите съветват, бр.20, окт.2020

Комбинирани иновационни технологии за увеличаване рентабилността:

През октомври, на повечето полета с есенници започва подготовка на почвата за основно торене на културите. Добрата агротехническа обработка e oсобено важна за качественото влагане на гранулирани торове. Голямо предимство дава иновативната технология на обработка Strip-Till.


Strip-Till е браздова почвообработка с дълбочинно локално внасяне на торове, и намалява многократно времето и разходите за обработка. Технологията има и други предимства:

  • Запазване на влагата в дълбочина и на повърхността, което е много важно за развитието на културите, особено при райони с трудни агро-климатични характеристики
  • Подобрява се структурата на почвата и съдава по-добра проводимост
  • Намалява броя на плевелите
  • Торовите норми могат да бъдат редуцирани на база на почвени анализи и в зависимост от нуждите на културата

За повече информация, относно приложената технология на Тимак Агро, вижте съвместната месечна рубрика с Nivabg.com или разгледайте бюлетина в дясно ⇒

Приятно четене!