Експертите съветват, бр.10, декември 2019

Експертите съветват, бр.10, декември 2019

15 години непрекъснато усъвършенстване, отдаденост и доверие:

През тези 15 години, Тимак Агро успя да затвърди и надгради постигнатите резултати за подхранване на основните култури. Експертите на Тимак Агро предоставят конкретни препоръки за храненето на всяка една култура, базирани на предварителен почвен анализ, за което им помагат добрата агрономическа подготовка и доказаните резултати, които торовете на Група Рулие имат в локален и международен план.

Експертите на Тимак Агро, ежедневно работят в посока усъвършенстване на технологиите за подхранване и непрекъснато се стремят да прилагат подобрени формулации за да дадат максимално точни решения, съобразени с особеностите на местните условия.

Разнообразното портфолио на Тимак Агро включва работещи решения за биоземеделие, етерично-маслени, трайни насаждения, лозя др. специфични култури. Постигнатите резултати през годините с право дават основание за професионална гордост на екипа на Тимак Агро и не случайно се спечелили титлата „Специалистите в подхранване на растенията“.

Повече информация можете да прочетете в съвместната месечна рубрика с Nivabg.com или да разгледате бюлетина в дясно

Приятно четене!