Експертите съветват, бр.12, февруари 2020

Експертите съветват, бр.12, февруари 2020

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ ПРИ ПРОЛЕТНИЦИ:

За формирането на добива значение имат редица фактори, като семената, почвите, храненето, природо-климатичните условия, точният момент за сеитба и др. За постигането на добре гарниран посев при пролетниците от съществено значение е оптималната дълбочина и гъстота на растенията. Напоследък е тенденция, гранулираните продукти да се внасят двукратно – една част на есен, в т.ч. по-бавно действащите цитраторазтворими фосфор съдържащи торове, а напролет да се работи с бързоводоразтворими NPK торове. За постигане на оптимални резултати, най-подходящият продукт, трябва да бъде избран на база конкретни лабораторни и почвени анализи.

Повече информация можете да прочетете в съвместната месечна рубрика с Nivabg.com или да разгледате бюлетина в дясно 

Приятно четене!