Експертите съветват, бр.11, януари 2020

Експертите съветват, бр.11, януари 2020

Балансирано подхранване на зърнено-житни култури с TOP-PHOS®:

На опитното поле на Институт по Земеделие в Карнобат, в продължение на 3 години бе тествано действието от приложението на технологията TOP-PHOS®, в комбинация с азотно подхранване със Sulfammo® и биостимулатори от гамата Fertileader®. Опитите са проведени на посеви от пшеница и ечемик, засети на почвен тип излужена чернозем смолница с тежък механичен състав. Опитното поле на института е разположено в Югоизточна България – района с преходно-континентален климат, продължителна и хладна пролет, сухо и горещо лято, удължена и сравнително влажна есен, безснежна зима с големи температурни амплитуди и ветрова ерозия.

Повече информация можете да прочетете в съвместната месечна рубрика с Nivabg.com или да разгледате бюлетина в дясно 

Приятно четене!