Експертите съветват, бр.13, март 2020

Експертите съветват, бр.13, март 2020

ОПТИМАЛНО ПОДХРАНВАНЕ НА КАРТОФИ С ПРОДУКТИТЕ НА ТИМАК АГРО

Стъпвайки на пазара преди 15 години, един от ключовите отрасли, с които Тимак Агро стартира е картофопроизводството. Затова торовете и биостимулаторите на Тимак са добре познати на производителите на картофи и от години дават отлични резултати. Това превръща компанията в незаменим партньор на българските картофопроизводители в цялата страна.

Първата и основна препоръка на експертите на Тимак Агро е да се провери наличността на хранителни елементи в почвата, както и нейната реакция. Това дава точна и ясна картина от какво се нуждаят конкретните култури и дали няма блокажи в почвата, които могат да се преодолеят с правилната технология на подхранване. Ето защо е особено важно да се стимулира възможно по-рано развитието на силна коренова система и абсорбцията на фосфор и калий. В противен случай, могат да се наблюдават редица процеси, които забавят развитието на кореновата система и влияят негативно върху развитието на растенията.

За повече информация вижте съвместната месечна рубрика с Nivabg.com или разгледайте бюлетина в дясно

Приятно четене!