Оптимално подхранване на есенни култури, 2019г.

Значение на фосфора за развитието на културите:

Балансираното минерално торене (с азотни, фосфорни и калиеви торове) е една от неотложните задачи за земеделските производители при подготовката за есенниците. Чрез правилното и прецизно торене се повишава издръжливостта на растенията към болести, ниски температури и плевели.

Доброто фосфорно торене наесен е основна предпоставка за повишаване на ефективността на азотното подхранване напролет. Торенето с калиево-съдържащи торове повишава устойчивостта на растенията към гъбни болести. Усвояването на калия е по-добро, ако се внесе срещу предшественика: при окопни култури – царевица, слънчоглед, при бобови култури – фасул, леща, грах или рапица.


Внасянето на фосфорни торове преди сеитбата благоприятства по-доброто вкореняване на растенията и формирането на добре гарниран посев, а с калиевите – за натрупване на въглехидрати и създаване на устойчивост към ниски температури през зимата:

есенници

Торовата норма от фосфорни и калиеви торове се внася с обработката на почвата след прибиране на предшественика или като запасяващо торене срещу предшественика. При торене на площите разхвърлянето на торовете по повърхността трябва са извършва качествено и да не се допуска торене тип „зебра”.

Решения на Тимак Агро България за балансирано торене на есенни култури:
  • Duofertil TOP 38  vs  Контрола         

Район: община Бяла Слатина, Северозападна България

Стопанска година: 2017-2018 г.
Тип почва: карбонатен чернозем
Сорт: Пибрак
Тимак стратегия: Duofertil TOP38 (20 кг/дка)
Резултат: +29кг/дка увеличение при Тимак технологията

1   
Тимак технология: след задълбочен почвен анализ, на полето с пшеница е приложена NP формулацията Duofertil TOP38, в доза 20 кг/дка
При контролата, като основно подхранване е приложен NP продукт в доза 35 кг/дка.
В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 827 кг/дка, а при контролата – 798 кг/дка. Разликата в добива е 29 кг/дка, а растенията са много по-добре развити и с по-развита коренова система, което е и предпоставка за по-качествена продукция и по-висок добив.
  • Duofertil TOP34   vs   Контрола 
3
Район: Западна  България, с. Червена Могила
Стопанска година: 2018г.
Тип почва: кафява-горска;
Сорт: Еуралис
Тимак стратегия: Duofertil TOP34 (20 кг/дка)
Резултат: +12% увеличение при Тимак технологията
Тимак технологията е изградена на база на почвен анализ, в следствие на което със сеитбата е приложена NPK формулацията Duofertil TOP34, в доза 20 кг/дка, а на полето с контролата е приложен NP продукт (20/20), в доза 20 кг/дка. Отчетеното увеличение в добива с 12%, както и качеството на продукцията и външния вид на растенията са видимо по-добри при Тимак технологията.