Партньори

Научни Институти и Университети:

  • Аграрен Университет, Пловдив: съвместни научно-изследователски проекти и опити;
  • Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване към АУ, Пловив: агрохимични анализи и препоръки за торене;
  • Институт по земеделие, Карнобат: съвместни научно-изследователски проекти и опити;
  • Лесотехнически университет, София: полеви опити;
  • Добруджански Земеделски Институт, Генерал Тошево: полеви опити;

Съюзи и Асоциации:

  • Българска Асоциация на малинопроизоводителите (БАМ);
  • Съюз на Дунавски Овощари (СДО);
  • Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ);
  • Видински Съюз на зърнопроизводителите (ВСЗ) и др.;