Политика на защита на данни

Политика на защита на данни

Добре дошли на нашия сайт: https://www.timacagrobg.com

Правила на Тимак Агро България за поверителност и бисквитки:
Ние от Тимак Агро България ценим вашия интерес към нашите продукти и посещенията ви в този уеб сайт.

Тимак Агро България уважава личните ви данни:
Защитата на вашата поверителност при обработката на личните ви данни е важно обстоятелство, на което отделяме особено внимание в нашите бизнес процеси. Защитата на данните и сигурността на информацията са част от правилата в нашата компания и затова ние винаги обработваме личните данни в съответствие с действащите закони и нормативни изисквания.

Събиране и обработка на лични данни:
Когато посещавате нашия уеб сайт, уеб сървърът ни автоматично записва името на вашия интернет доставчик, вашия IP адрес, уеб сайта, от който ни посещавате, страницата от нашия уеб сайт, която сте отворили, и датата и продължителността на вашето посещение. Регистрите на нашия уеб сайт може да се използват за целите на отстраняването на неизправности и за защита на достъпността, интегритета и сигурността на нашия уеб сайт.

При вашите посещение на уеб сайта ни няма да се налага да обработваме вашето име или данни за контакт, освен ако не сте избрали изрично да ни подадете такава информация, например през нашия формуляр за контакт.

Използване и разкриване на лични данни и уточняване на целите:
Тимак Агро България ще използва вашите лични данни единствено с цел техническо администриране на уеб сайтовете, администриране на клиенти, анкети и маркетинг за продукти, само до степента, до която е необходимо във всеки конкретен случай. Законовата база за обработката на вашите лични данни ще зависи от обстоятелствата. В всички случаи ще обработваме данните ви след вашето съгласие. Например, когато ни предоставите данни за вас с конкретна цел, като абониране за бюлетин или при ваше искане да се свържем с вас. В някои специални случаи можем да обработваме вашите данни за законни интереси на други лица или наши собствени, например ако нашият уеб сайт е атакуван или с него е злоупотребено по някакъв начин.

При необходимост вашите лични данни могат да бъдат разкривани на доставчици, с които имаме договорни отношения за помощ в тези дейности.

От всеки доставчик, който има нужда да обработва вашите данни, се изисква с договор да се съгласи да ги обработва само при необходимост за предоставяне на услугите за нас, както и да предприеме съответни предпазни мерки за поддържането на тяхната защита.

Ние не предоставяме никакви ваши лични данни на трети лица, при каквито и да било обстоятелства, освен ако не сте дали изричното си съгласие за това или сме задължени по закон да го направим.

Безопасност:
Тимак Агро България използва подходящи предпазни мерки, за да предпазва данните под наш контрол от манипулиране, загуба, разрушаване, достъп от страна на неупълномощени лица, както и от неупълномощено разкриване. Нашите защитни процедури непрекъснато се усъвършенстват с навлизането на нови технологии.

Бисквитки:
Бисквитките са малки текстови файлове, които може да се съхраняват и до които има достъп от уеб браузъра във вашето устройство с интернет връзка (например компютър, смартфон или таблет).

Тимак Агро България може да използва бисквитки и подобни технологии, за да съхранява предпочитанията на посетителите и съответно да оптимизира уеб сайта. С цел опростяване, подобни технологии като трекери, пиксели, уеб петна и т.н. също се наричат бисквитки.

Ако не сте съгласни с използването на бисквитки, можете да настроите браузъра си да отказва приемането на бисквитки. Също така, можете да използвате настройките на браузъра си, за да изпращате заявка от типа „не ме просле дявай“ в трафика от браузъра.

Моля, имайте предвид, че някои области в уеб сайтовете може да не функционират правилно, ако изцяло отхвърляте бисквитки.

Съгласие за бисквитки от трети лица:
След като продължавате да използвате нашия уеб сайт от началната ни страница, вие се съгласявате с използването на бисквитки в нашия уеб сайт. По специално, вие се съгласявате с използването на следните бисквитки от трети лица.

Анализиращи бисквитки:

Тези бисквитки се използват за статистическо анализиране на използването на нашия уеб сайт, за да го подобряваме въз основа на тази информация.

Google Analytics

Бисквитки от социални медии:

Тези бисквитки дават възможност за вграждане в нашия уеб сайт на определена функционалност на социална медия (например споделяне или „харесване“): напр. от Youtube.com

Бисквитки за реклами :

Тези бисквитки дават възможност за автоматизирани решения относно рекламите, например кои реклами къде и на кого да се показват. Това може да става въз основа на профил на предпочитанията ви, който може да се извлече от посещенията ви в нашия уеб сайт и в други уеб сайтове, където се използват бисквитките за реклами: напр. от Рекламни думи в Google или
Пиксел във Facebook

Свобода на избора
Бихме желали да използваме вашите данни, за да ви информираме за нашите продукти и услуги и да потърсим вашето мнение, когато имаме нужда от него. Разбира се, участието ви в такива кампании е доброволно. Ако повече не ни давате съгласието си, можете да ни информирате по всяко време, за да можем съответно да спрем използването на вашите данни.

Уеб сайтовете на Тимак Агро България може да включват връзки към други уеб сайтове, които не попадат под тези клаузи за поверителност и бисквитки.

Офис на Комисаря по информацията:
Разбира се, с радост ще ви помогнем, ако имате оплакване по отношение на обработването на ваши лични данни. В съответствие със законите за защита на личните данни, вие имате също така правото да подадете оплакване до Офиса на Комисаря по информацията относно обработването на вашите данни.

Изменения:
Ние имаме право от време на време да актуализираме тези правила за поверителност и бисквитки. Ако желаете да проследите направените изменения, съветваме ви редовно да проверявате тази уеб страница.

Ако някои от записаните от нас лични данни са неточни, независимо от стремежа ни към точност и актуалност, по ваша заявка ние ще коригираме тази информация.

За контакт:
За информация, полезни предложения, запитвания или оплаквания относно обработката на личните ви данни или използването на бисквитки молим да се свързвате с нас, чрез предоставената на сайта информация за контакт.