Продукти

Биоземеделие

Основната функция на биоземеделието е да поддържа почвата и околната среда в такова състояние, че бъдещите поколения също успешно да могат да задоволяват своите потребности.

Почвата не е просто смес от минерални частици - тя е динамична система, която съдържа огромно разнообразие на живи организми. Всички те изпълняват най-разнообразни функции, като чрез жизнената си дейност снабдяват растенията с необходимите им хранителни вещества.

Живата почва осигурява нормално разлагане на органичното вещество и освобождаване на хранителни елементи за добро развитие на растенията.