Продукти

FERTIACTYL

Патентованият комплекс FERTIACTYL® в гамата коренови биостимулатори осигурява:

  • Увеличаване обема на кореновата система чрез:
    • Нарастване на хранещата повърхност на кореновата система
    • Образуване на нови коренови власинки
  • Намалена чувствителност на растенията към стрес чрез:
    • Засилване устойчивостта на растенията към стрес и външни агресии (температура, вода, замръзване)
    • Увеличаване обема на кореновата система