Продукти

FERTILEADER

Патентованият комплекс SEACTIV® в гамата листни биостимулатори осигурява:

  • Интензивна и бърза абсорбция от растението. По-добро приемане на минералните елементи:
  • Висока скорост на усвояване на хранителните елементи внесени с продукта
  • Висока скорост на транслокация в растението
  • По-добро усвояване на хранителни елементи от почвата
  • Стимулира пренасянето на хранителни елементи и резервни субстанции до младите органи.