ACTISAN 360: здраве и комфорт за повече и по-качествена продукция

По-добро управление на движението, комфорта и чистотата на животните!

ACTISAN 360: здраве и комфорт за повече и по-качествена продукция
 • Подобрява движението, комфорта и чистотата на животните
 • Способства за по-добрата хигиена и продукция на животните
 • Намалява броя на микроорганизмите в постелята

Гамата от продукти Actilith е формулирана с мисъл за хуманното отношение към животните.

Описание

ACTISAN 360 намалява броя на микроорганизмите в постелята, понижава количеството на амоняка и може да усвои водата до 4 пъти от обема си. Предлага се в прахообразна форма, която позволява по-бърза реакция.

За разлика от други конкурентни продукти, ACTISAN 360 задържа водата и никога не я освобождава.

Новият ACTISAN 360, ефективен в няколко направления:

 1. Подсушаване на постелята: минералните и органични съставки на ACTISAN 360 абсорбират влагата, благодарение на 3 взаимнодопълващи се физикохимични метода;
 2. Управление на рH: ACTISAN 360 значително допринася за подкиселяването на повърхността на постелята и това помага да се намали влиянието на патогенните микроорганизми:
 3. Контрол на амоняка и лошата миризма: минералните, органични и ароматни съставки в ACTISAN 360 спомагат да се намали количеството на амоняка и неприятната миризма;
 4. Дезинфекция на постелята: ACTISAN 360 създава неблагоприятни условия за развитието на микроорганизми в постелята, чрез едновременно тройно действие,

Указания за употреба: Разнесете ACTISAN 360 равномерно върху постелята

ГОВЕДА: Дълбока постеля:

 • Начална доза: 300 г. при възрастно животно, на всеки 2 дни, през първата седмица.
 • Поддържаща доза: 200 г/ възрастно животно на всеки 2 дни; 100 г/ теле на всеки 2 дни
 • Повторете първоначалната доза за период от 7 дни, след 1 месец.
 • Боксове (кабинки): 100 г / крава на всеки 2 дни (в задната част).
 • Сухи вани за крака: нанесете 5 см ACTISAN 360.
 • Използвайте от един до няколко пъти на месец, ако е необходимо.

ОВЦЕ И КОЗИ: за възрастно животно 25 г. на всеки 2 дни (удвоете дозата през периода на агнене / ярене).

ПРАСЕТА: Опрасване: 100 г/м2 на всеки 2 дни, във влажните зони. Угояване 100 г/м2 седмично във влажните зони.

ПТИЦЕВЪДСТВО: 100 г/м2 на седмица от 3-седмична възраст - под местата за нощуване на птиците.

КОНЕ: 100 г/м2 според нуждите и съобразно влажността на постеля.

За повече информация изтеглете листовката, или се свържете се представител на Тимак Агро България: 0889 822 994