ACTISAN 360: здраве и комфорт за повече и по качествена продукция

По-добро управление на движението, комфорта и чистотата на животните!

ACTISAN 360: здраве и комфорт за повече и по качествена продукция
  • Подобрява движението, комфорта и чистотата на животните
  • Способства за по-добрата хигиена и продукция на животните
  • Намалява броя на микроорганизмите в постелята

Гамата от продукти Actilith е формулирана с мисъл за хуманното отношение към животните.

Описание

ACTISAN 360 намалява броя на микроорганизмите в постелята, понижава количеството на амоняка и може да усвои водата до 4 пъти от обема си. Предлага се в прахообразна форма, която позволява по-бърза реакция.

За разлика от други конкурентни продукти, Actisan 360 задържа водата и никога не я освобождава.

Новият Actisan 360, ефективен в няколко направления:

  1. Подсушаване на постелята: минералните и органични съставки на Actisan 360 абсорбират влагата, благодарение на 3 взаимнодопълващи се физикохимични метода;
  2. Управление на рH: Actisan 360 значително допринася за подкиселяването на повърхността на постелята и това помага да се намали влиянието на патогенните микроорганизми:
  3. Контрол на амоняка и лошата миризма: минералните, органични и ароматни съставки в ACTISAN 360 спомагат да се намали количеството на амоняка и неприятната миризма;
  4. Дезинфекция на постелята: Actisan 360 създава неблагоприятни условия за развитието на микроорганизми в постелята, чрез едновременно тройно действие,

За повече информация и приложение, свържете се предствител на Тимак Агро България: https://www.timacagrobg.com/contacts/