ASTELIS 1: биостимулатор от ново поколение за по-висок добив!

ASTELIS 1 - биостимулатор от ново поколение за по-висок добив!

ASTELIS 1: биостимулатор от ново поколение за по-висок добив!
  • Мощна коренова система
  • Повече и по-продуктивни братя
  • Балансирано хранене
  • По-добро развитие
  • Дълготрайно действие

AIS®: Двойна защита от абиотични стресови фактори: поддържа обмена на вещества и транспирацията в условията на стресови фактори и неутрализира свободните радикали

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-568/25.02.2020г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 432/27.02.2020г.

ASTELIS 1: биостимулатор от ново поколение за приложение върху зърнено-житни култури.


ASTELIS 1 е ново биоактивно решение, създадено от специално подбрани микроводорасли, което стимулира растежа и развитието на културата и директно влияе върху елементите на добива.

Съдържа патентован AIS комплекс:

  • Двойно действие: с двойна сила на два фронта - коренова система и надземна част
  • Повече листна маса, формиране на повече братя
  • Двойна защита от абиотични стресови фактори (AIS комплекс)
  • По-добро усвояване на азота (+12%) и останалите хранителни елементи през кореновата система и през листата

Биостимулатор за по-високи добиви при зърнено-житни култури.

За повече информация относно дози и приложение, моля свържете се с представител на Тимак Агро за Вашия регион: https://www.timacagrobg.com/contacts/