Duofertil 11-10-16 осигурява бърз старт, оптимално вкореняване и дълготрайно и оптимално хранене на растенията.

DUOFERTIL 11-10-16 MPPA DUO
 • NPK тор подходящ за голям брой култури
 • Висок процент сяра, бор, цинк и магнезий
 • Внедрена технология MPPA-DUO
 • Състав: 11-10-16 + 2% MgO + 18% SO3 + 0,3% B + 0,3% Zn

 • Защитава хранителните вещества в тора;
 • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
 • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-1204 / 14.06.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 664/16.06.2022г.

Duofertil 11-10-16 осигурява бърз старт, оптимално вкореняване и дълготрайно хранене на растенията.


Duofertil 11-10-16 обезпечава с хранителни елементи културата през целия вегетационен период според нейните реални нужди, без да се допуска загуба на хранителни вещества:

 • Висок процент сяра (SO3), лесно достъпна за културата;
 • Съдържание на Магнезий (MgO): интензифицира фотосинтезата - ключов компонент на хлорофила, който подобрява усвояването на фосфора;
 • Силен синергизъм N - S - Mg:
  • Сярата насърчава трансформацията на азота и синтеза на протеини;
  • Магнезият, присъстващ в продукта, увеличава фотосинтезата и метаболизма на растението, подпомагайки усвояването на азота от почвата;
 • Висок процент ключови микроелементи: за по-добър растеж, по-добър цъфтеж, за повишаване на качествените характеристики на продукцията и подобрена устойчивост на болести;