Duofertil 16-5-8: специално разработен за добър старт на културите

DUOFERTIL 16-5-8 MPPA-DUO
  • Ограничава ретроградацията на хранителните елементи в почвата
  • Подобрява наличността и подвижността на микроелементите
  • Подобрява развитието на кореновата система

  • Защитава хранителните вещества в тора;
  • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
  • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в Р със заповед №РД 11-1203 / 14.06.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 665/16.06.2022г.


Подходящ за почви с добра/висока запасеност с хранителни елементи (P,K) и оптимално pН (типични черноземи, богати и плодородни почви). В допълнение към патента MPPA-DUO®, притежава уникално съчетание от основни макроелементи (Mg, S) и микроелементи (B, Zn):

  • Наличието на калий (K2O) подпомага поддържането на водния баланс в условията на суша.
  • Оптимално количество фосфор (P2O5) и калий (K2O): за бърз старт и максимално развитие.
  • Балансирано задоволяване на потребностите на културите при определени почвени условия - оптимална запасеност и рН.
  • Синергизъм между азот, сяра и магнезий (N, S, Mg): ключов за развитието на потенциала на пролетните култури.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Подходящ за пролетни и есенни култури