NPK решение за всички видове почви и култури

DUOFERTIL TOP 34 NPK
  • 100% защитен фосфор
  • Незабавно достъпни хранителни елементи
  • Балансирана формула
  • Бърз старт и оптимално вкореняване
  • Дълготрайно подхранване през цялата вегетация

TOP-PHOS®: защитава фосфора при всички видове почви.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-1732/27.07.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 686 / 01.08.2022г.


Гранулиран органо-минерален тор за почвено приложение. Продуктът съдържа патентите TOP PHOS® - изцяло защитен фосфор и MPPA-DUO® - спомага за мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

  • Ограничава измиването на хранителните елементи в почвата.
  • Подобрява наличността и подвижността на микроелементите и подпомага развитието на кореновата система.
Подходящ за рапица, пшеница, соя, слънчоглед, царевица и др.