NP решение за широк диапазон почвена киселинност!

DUOFERTIL TOP 38 NP
  • 100% защитен фосфор
  • Незабавно достъпни хранителни елементи
  • Бърз старт и оптимално вкореняване
  • Високо съдържание на важни микро елементи
  • Висока ефективност на усвояване на хранителни елементи
  • Гарантирано обезпечаване на нуждите през цялата вегетация

TOP-PHOS®: защитава фосфора при всички видове почви.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед № РД 11-1731 / 27.07.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 685 / 01.08.2022 г.


Duofertil TOP 38 съдържа патентите TOP PHOS® - изцяло защитен фосфор и MPPA-DUO® за подобряване мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

Гранулиран органо-минерален тор за почвено приложение:

  • Ограничава отмиването на хранителните елементи в почвата.
  • Подобрява наличността и подвижността на микроелементите и подпомага развитието на кореновата система.

Приложение: Подходящ за всички видове пролетни и есенни култури.